O kongrsie Parafialnych Rad Duszpasterskich

O programie I Krajowego Kongresu Parafialnych Rad Duszpasterskich mówiono podczas spotkania dyrektorów wydziałów duszpasterskich kurii diecezjalnych na dwudniowych obradach Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym na warszawskich Bielanach.

Założenia programu Kongresu przedstawił ks. dr Krystian Piechaczek, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego w Gliwicach. Celem Kongresu jest podsumowanie dotychczasowej działalności Parafialnych Rad Duszpasterskich (PRD), ocenę szansy ich rozwoju oraz wymiana doświadczeń i oczekiwań członków. Ks. dr Piechaczek zwrócił uwagę, że są w Polsce diecezje, w których już w latach 70. ub. wieku zaczęły działać PRD, ale są i takie, gdzie powołano je stosunkowo niedawno. Bardziej niż duszpasterskie, w parafiach działają rady ekonomiczne.

Zdaniem prelegenta, przy omawianiu PRD, można zastosować następującą typologię:

a) brak PRD,
b) PRD aktywizująca się z okazji wizytacji biskupa,
c) PRD, która co jakiś czas "przyjmuje" sprawozdanie proboszcza,
d) PRD jako "ciało doradcze", której rady zasięga się w banalnych kwestiach takich jak godzina Mszy św. w wakacje,
e) PRD działająca ze świadomością swojej roli, zadań i sensu istnienia, podnosząca własne kompetencje.

Zdaniem ks. dr Piechaczka, w 70 proc. przypadków PRD, są to rady typu od a) do d), czyli proboszcz radzi sobie sam.

W programie Kongresu przewidziano celebrowanie liturgii, z uwzględnieniem Roku Wiary, konferencje oraz zajęcia w trzech grupach tematycznych: martyria, liturgia i diakonia. Spotkanie rozpocznie się 14 września o godz. 11.00, a zakończy w niedzielę 15 września po Mszy św. o godz. 12.00.

(źródło ekai.pl)

Copyright 2013 O kongrsie Parafialnych Rad Duszpasterskich.
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free