Spotkania tematyczne

Martyria - Jak dzielić się wiarą

Prowadzący: ks. Prałat Marek Smogorzewski

 

W liczbie około 500 osób spotkaliśmy się w Kaplicy Całunu Turyńskiego w grupie „Martyria” – Jak dzielić się wiarą.

Spotkanie poprowadził ks. Prałat Marek Smogorzewski – proboszcz Parafii Św. Stanisława Kostki w Rypinie – Diecezja Płocka – diecezjalny Moderator Duszpasterskich Rad Parafialnych oraz ks. Krzysztof Jończyk – przez 6 lat wikariusz parafii, a dziś dyrektor Katolickiego Radia Ciechanów.

Podczas spotkania – Jak dzielić się wiarą świadectwa złożyli Mieczysława i Stefan Becmer, z Kościoła Domowego; Sandra Brzeska –studentka z Duszpasterstwa Młodzieży oraz Wiesława Winiarska – prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej.

Spotkanie rozpoczęło się od zawiązania Wspólnoty – wspólnym śpiewem „Pan jest wśród nas” , i „Jesteś Królem”.

Następnie ks. Prałat powitał uczestników spotkania począwszy od najstarszych, dźwigających  różnorakie krzyże, tych, którzy przebyli najdłuższą drogę na spotkanie, którzy przez cierpienie, ofiarą ze swego życia budują Kościół - zakończywszy na kapłanach, którzy są  sługami sług.

Spotkanie rozpoczęliśmy od słów: „Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo”.

Następnie ks. Prałat przywołał słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, że u początku wiary nie leży żadna ideologia ani system moralny ale spotkanie z żywą osobą Jezusa Chrystusa, które to spotkanie przemienia ludzkie życie.

Następnie w prezentacji multimedialnej ks. Krzysztof Jończyk pokazał drogę „Martyrii” - świadectwa, które można by określić słowami - usłyszeć słowo, doświadczyć słowa, zaświadczyć o słowie.

Zastanawialiśmy się czym jest świadectwo i jak możemy świadczyć w konkretnej Wspólnocie Parafialnej.

Dokonaliśmy podziału obszarów dawania świadectwa w oparciu o życie parafialne. Stwierdziliśmy, że świadectwo; jako dzielenie się wiarą dokonuje się we Wspólnocie Ruchów, których zadaniem jest nawiązanie osobistej, indywidualnej, a także rodzinnej więzi z Bogiem. Poprzez formację pokazaliśmy, że takimi Wspólnotami są w naszych Parafiach; Ruch Światło - Życie, Kościół Domowy, Odnowa w Duchu Świętym, Ruch Rodzin Nazaretańskich i wiele innych. Poprzez te Ruchy przyjmujemy Jezusa jako naszego Pana.

Tutaj świadectwo złożyli Mieczysława i Stefan Becmer – pokazując jaką drogę przeszli od kryzysu wiary, przez kryzys małżeństwa aż do zaangażowania w ramach Domowego Kościoła.

Doświadczamy, że wiara jest darem i rodzi się ze słuchania Słowa Bożego.

Stwierdziliśmy, że tak uformowani chcemy budować Kościół gromadząc się na Eucharystii i angażując w takie Wspólnoty, jak: Liturgiczna Służba Ołtarza, Chór parafialny, Zespół Lektorów, Zespoły wspierające Katechezę Sakramentalną - a więc pomagające przygotować do: Chrztu, Pierwszej Komunii Świętej, Bierzmowania, Małżeństwa.

W tego typu Wspólnotach jest też miejsce dla dzieci i młodzieży- schole dziecięce, zespoły muzyczne, Bielanki itp.

Zaangażowanie skierowane ku budowaniu Kościoła poprzez udział w Eucharystii, to ważny obszar dzielenia się wiarą i dawania świadectwa.

Świadectwo tutaj złożyła - studentka, Sandra Brzeska - pokazując jak poprzez różne nowoczesne sposoby oddziaływania np.: teatr parafialny, można młodych angażować w życie Kościoła, dzieląc się wiarą i świadczyć o Chrystusie.

Tak uformowani wychodzimy z Parafialnej Świątyni w obszar życia społecznego, by w organizacjach Kościelnych i Katolickich, np.: Akcja Katolicka, Kluby Inteligencji Katolickiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, także prasa katolicka czy media - dawać świadectwo i dzielić się wiarą w sferze kultury, polityki, ekonomii i wielu innych dziedzinach.

Świadectwo takiego wychodzenia na zewnątrz Kościoła, dała w mojej osobie - prezes AK - Wiesława Winiarska.

Dając w ten sposób świadectwo i dzieląc się wiarą urzeczywistniamy Kościół poprzez pełną zaangażowania, prawdziwą chrześcijańską postawę życia.

Ukazaliśmy w ten sposób drogę świadectwa, która prowadzi od usłyszenia słowa w osobistym przeżyciu w Ruchu, we Wspólnocie Modlitewnej, a więc spotkania z żywą osobą Jezusa Chrystusa poprzez doświadczenie słowa w Liturgicznej Wspólnocie Kościoła, aż do świadczenia o słowie w przestrzeni życia społecznego.

Wszystkie obszary  dawania świadectwa w życiu parafialnym, staraliśmy się przybliżyć poprzez prezentację sposobów jej realizacji konkretnej Wspólnoty Parafialnej.

Pokazaliśmy nie tylko teoretycznie ale konkretnie, jak przedstawiciele Parafialnych Rad Duszpasterskich rekrutujących się z różnych Grup, Ruchów, Wspólnot Parafialnych mogą wspólnie z Duszpasterzami tworzyć Parafię jako Wspólnotę Wspólnot, polegające na wymianie różnych darów i charyzmatów w służbie przekazywania, umacniania i dzielenia się wiarą.

Niejako streszczeniem pracy naszej grupy, mogą być słowa z prologu Listu Janowego; „To wam oznajmiamy co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego  dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się, myśmy je widzieli, o nim świadczymy.  

Po przedłożeniu, w ponad pół godzinnej dyskusji, zadawaniu pytań i relacji z konkretnych Parafii i Wspólnot - w sposób bardzo praktyczny dzieliliśmy się wiarą i stawaliśmy się dla siebie radosnymi świadkami Zmartwychwstałego i obecnego w Kościele przez Ducha Świętego - Trójjedynego Boga. Wspólny śpiew „Jesteś Królem” zakończył nasze spotkanie.

 

Wiesława Winiarska

 

Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

Parafii Św. Stanisława Kostki W Rypinie

Copyright 2013 Martyria - Jak dzielić się wiarą.
Template Joomla 1.7 by Wordpress themes free